Novost u poslovanju.....News

Od siječnja 2010. smo postali ekskluzivni zastupnici španjolske tvrtke MATILSA - proizvođač platformi sa košarama za rad na visini - svojim zastupstvom pokrivamo Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegocinu i Makedoniju.

  OVDJE možete pronaći poveznicu na stranicu Matilse gdje ćete na hrvatskom jeziku moći dobiti podrobnije informacije o proizvodnom programu ili upitom na naš mail i brojeve telefona.

 


 

As of January 2010 we are exclusive dealers of spanish company MATILSA. The company produces aerial platforms and self-propelled booms, and we cover the following countries: Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina and Macedonia.

Here you will find the link to Matilsa's web pages where you can get all information in Croatian and English language about their products.

Parma 12. 12m Telescopica. Parma 12. 12m.

Parma 15. 15 m. Parma 15T. 15 m. Telescopica

Parma 17. 17 m.

Parma 13. 13 m. Diesel Parma 13. 13 m. Baterias

Parma 16. 16 m.